Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportering

Bedside - ett sätt att rapportera inom personcentrerat arbetssätt

Gynavdelning 35, inom NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, har prövat ett arbetssätt som innebär att personalen sitter ner tillsammans med patienten för rapport av bakgrund och vad som är aktuellt. Patienten får berätta själv om möjligt och personalen hjälper till vid behov

Bedside - ett sätt att rapportera inom personcentrerat arbetssätt

Bedside - ett sätt att rapportera inom personcentrerat arbetssätt (PPT)

Äldrespår - Alingsås lasarett 

Arbetssätt för att förbättra omhändertagandet och omvårdnaden av sköra, äldre patienter på akutmottagningen på Alingsås lasarett.

Vid hemgång från akuten finns en checklista där samtliga deltagande parter i patientens vård ska meddelas för att ha ett bra teamarbete, där bedömning görs om patienten är skör.

I samband med ett uppföljande besök åskådliggörs tydligt patientens förmågor, hinder och egna förutsättningar för den fortsatta vården. Vidare uppföljning säkerställs genom kontakt med primärvården tillsammans med patient och närstående. Hela teamet samverkar för bästa möjliga vård. Ett tydligt personcentrerat förhållningssätt finns hos hela teamet. 

Äldrespår - Alingsås lasarett

Senast uppdaterad: 2019-11-11 14:56