Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter som medskapare

Sex personer sitter runt ett bord och samtalar. En av personerna sitter i rullstol.

Invånare, patienter och närstående är viktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården!

De senaste åren har den traditionella synen på patienten som mottagare av vård förändrats. I dag ses patienten som medskapare och en viktig resurs för utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården. Patienters och närståendes synpunkter, erfarenheter och upplevelser behöver fångas upp, beaktas och användas i de arbeten som Västra Götalandsregionen driver. På detta sätt blir patientens roll och ställning i vården mer tydlig och leder till en effektiv hälso- och sjukvård, av god kvalitet, som stödjer egenvård och bidrar till att skapa hälsa.

För att detta ska kunna bli verklighet behöver hälso- och sjukvården, och tandvården, involvera patienter och närstående i alla led. Patienter behöver vara medskapare när det handlar om sin egen vård och behandling, i hur organisation och system ser ut och att patienter och närstående är med i utveckling av dessa.

Västra Götalandsregionen arbetar på olika sätt med patienter som medskapare

HSS brukarråd

För att skapa samordning mellan politiken och brukarföreningarna finns brukarrådet. Här finns representanter från olika brukarföreningar.

Levande bibliotek

Hit kan verksamheter inom Västra Götalandsregionen vända sig för att få kontakt och ”låna” en person med egen erfarenhet till sina förbättringsarbeten.

Personcentrerat arbetssätt (PCA)

PCA handlar om när patienten blir medskapare i egen vård och hur personcentrering fungerar mellan kollegor, medarbetare och chef.

Vad är en patientföreträdare?

En patientföreträdare är en person som är öppen med sin egen erfarenhet av sin eller sina sjukdomar och vill dela med sig av dessa erfarenheter. Patientföreträdare kan komma från en patient- eller brukarförening och representerar då den gruppen. Det finns också patientföreträdare som inte är engagerade i någon förening och de företräder då endast sig själva.

Personer som är med i Levande bibliotek är patientföreträdare, men kallas också ”levande böcker”, men alla patientföreträdare är inte med i Levande bibliotek.

En patientföreträdare kan t ex vara med i ett regionalt processteam i kunskapsorganisationen, en styrelse/ledningsgrupp eller dela med sig av sin berättelse i olika sammanhang.

Patientkit

Patientkitet är den information och de blanketter som används som stöd när en patientföreträdare engageras i ett uppdrag eller en verksamhet. Det innehåller en överenskommelse om vad och hur något ska göras, blanketter för ersättning och en jävsdeklaration för företrädaren - ett dokument där man uppger om man har några intressen i det man kommer att diskutera, kanske äger man ett företag som säljer ett visst hjälpmedel eller är gift med någon som äger privata vårdcentraler.

Inför att engagera en patientföreträdare behöver verksamheter reflektera över vad det är de vill uppnå med att ha med en patientföreträdare, på vilket sätt tänker de att uppdraget skall utföras, vad patientföreträdaren behöver känna till om uppdraget och på vilket sätt resultatet av uppdraget återrapporteras till patientföreträdaren.

Överenskommelse

Jävsdeklaration

Riktlinje ersättning

Blankett för utbetalning

Utvärdering

Hur arbetar Västra Götalandsregionen med att stötta patientföreträdare?

Patientintroduktion - kurs

För patientföreträdare som är engagerade av Västra Götalandsregionen finns en utbildning som går igenom grundläggande delar kring Västra Götalandsregionen organisation och uppbyggnad, hur det kan vara att ha uppdrag som patientföreträdare, rättigheter och skyldigheter samt vilket stöd som erbjuds patientföreträdare.

Nätverk

För patientföreträdare i Västra Götalandsregionen finns ett nätverk och när man genomgått patientintroduktionen blir man inbjuden till detta nätverk. Där finns möjligheter till utbildning, utbyte av erfarenheter samt stöd av andra i samma situation. Här kan man bolla frågor kring hur man bäst får fram sina åsikter, fyller i ersättningsblanketter eller annat.

Sylvia Määttä

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Katrin Modig Pallin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-21 10:09