Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

HSS Brukarråd

Brukarrådet för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd mellan representanter från organisationer för funktionshindrade, politiker från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och tjänstemän från Västra Götalandsregionen (VGR).

Syftet med brukarrådet är att öka Västra Götalandsregionens kunskap om funktionshindrades situation och genom samråd öka förståelsen för vad regionen kan förbättra inom området hälso- och sjukvård.

Syftet är också att stärka egenmakten hos personer med funktionshinder, genom att de blir lyssnade på, får möjlighet att påverka och vara delaktiga.

Uppdragshandling

Protokoll och handlingar för HSS sammanträden

Möten 2020

6 februari, Stationshuset konferens, Göteborg

7 maj, Gullbergsvass konferens, Göteborg (inställt)

3 september, Stationshuset konferens/digitalt möte, Göteborg

5 november, Stationshuset konferens/digitalt möte, Göteborg

Synskadades riksförbund (SRF) Göteborg

Representant: Thomas Krantz Funktionsområde: Att se

Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg

Representant: Britt Artursson Funktionsområde: Att se

Hörselskadades riksförbund (HRF) Västra Götaland

Representant: Agne Fröjd Funktionsområde: Att höra

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL)

Representant: Tobias Engström Funktionsområde: Att höra

Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland

Representant: Mohammed Jaber Funktionsområde: Att röra sig

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben

Ikon för E-post
E-post
Representant: Lisbet Karlsdotter Funktionsområde: Att röra sig

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Representant: Elaine Johansson Funktionsområde: Att bearbeta, tolka och förmedla information

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland

Representant: Kerstin Söderberg Funktionsområde: Att bearbeta, tolka och förmedla information

Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland Nordost

Representant: Dennis Bokedal Funktionsområde: Att inte tåla vissa ämnen

Diabetesföreningen Västra Götaland

Representant: Kent Olaisson Funktionsområde: Att inte tåla vissa ämnen

Attention Skaraborg

Representant: Magnus Andersson Funktionsområde: Psykisk ohälsa

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)

Representant: Agneta Persson Funktionsområde: Psykisk ohälsa

Sylvia Määttä

Samordnare HSS Brukarråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Cecilia Berg Backström

Sekreterare HSS Brukarråd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-21 10:14