Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Levande bibliotek

Invånare, patienter, närstående och patient- och brukarföreningar är en viktig resurs för utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården.

Vänd dig till Levande bibliotek om:

 • du söker patientföreträdare till förbättringsarbeten, utbildningstillfällen, utvecklingsdagar, workshops, seminarium, arbetsgrupper, ledningsgrupper eller liknande. Vi har kontakt med patient- och brukarorganisationer men har också en egen ”pool” av patienter och närstående med intresse av att bidra.
 • du vill få stöd, tips eller råd kring arbetsformer, metoder och verktyg för arbete med patienter som medskapare.

Levande bibliotek är en stödfunktion och ersätter inte några redan upparbetade samarbeten, samverkansformer och kontaktvägar mellan patientföreningar, brukarorganisationer och Västra Götalandsregionen.

Patientföreträdare

En patientföreträdare är öppen med sin egen erfarenhet som patient eller närstående och vill dela med sig av dessa erfarenheter genom att vara med och bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.  

Patientföreträdare kan komma från en patientförening eller brukarorganisation och har då mandat att representera deras många, olika, erfarenheter. Detta skiljer sig från en enskild patientföreträdare som inte representerar någon förening, utan bidrar med sitt eget perspektiv.  

Levande bibliotek söker patientföreträdare via patientföreningar, brukarorganisationer eller via den egna pool av personer som har anmält sitt intresse direkt till Levande bibliotek.

Personer som är med i Levande biblioteks pool kallas ”levande böcker”. De avgör omfattningen på sitt engagemang själva och förbinder sig inte till någonting mer än att ge oss i hälso- och sjukvården möjlighet att ställa frågan, när det kommer ett uppdrag vi tror kan passa dem.

Exempel på vad patientföreträdare/levande bok kan bidra med:

 • dela sin specifika berättelse/upplevelse
 • bidra med ett generellt patientperspektiv
 • ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare
 • delta i workshops, seminarier, utbildningar eller konferenser
 • vara med i arbets- eller ledningsgrupper

Gör så här för att låna!

Svara på följande frågor och skicka in till levande.bibliotek@vgregion.se

 • Vilken verksamhet och kontaktperson är det som efterfrågar patientföreträdare?
 • Vilken erfarenhet är det som efterfrågas? Är det upplevelser/erfarenheter av en specifik sjukdom eller tillstånd eller ett mer generellt patient- eller närståendeperspektiv?
 • Beskriv uppdraget; engångsuppdrag eller längre uppdrag med flera tillfällen, en eller flera patientföreträdare, tider, datum, fysiska eller digitala möten, eventuell ersättning, behov av förberedelse med mera.
 • Kommer det ske någon form av nominerings- intervju- eller urvalsprocess? Finns det i så fall kriterier för det?
 • Är det några speciella krav på patientföreträdare, eller förutsättningar som vi behöver känna till?
 • Vad skulle du önska att patientföreträdare tillförde?

Vi återkopplar med förslag på patientföreträdare samt kontaktuppgifter.

Före, under och efter uppdraget:

Tänk igenom vad syftet är med att engagera en patientföreträdare och hur det ska gå till.

 • Vad vill ni uppnå?
 • Hur skall uppdraget se ut?
 • Vad behöver patientföreträdaren känna till?
 • Krävs förberedelser?
 • Hur blir patientföreträdaren en likvärdig medlem i team/arbetsgrupp?
 • Hur sker uppföljning och återkoppling till patientföreträdaren?

Efter att kontaktuppgifter är förmedlade av oss i Levande bibliotek, tar ni som uppdragsgivare själva kontakt med patientföreträdaren och stämmer av inför uppdraget. Uppdragsgivaren ansvarar för att patientföreträdaren får möjlighet att förbereda sig, möter upp och är med under uppdraget och stämmer av efteråt. Verksamheten står för ersättning, enligt fastställda regionala nivåer. 931 kr/halvdag, 1863 kr/heldag samt reseersättning. Tänk på att eventuell förberedelsetid också kan behöva ersättas.

Riktlinje ersättningar vid samråd

Blankett för utbetalning

Vi från Levande bibliotek tar kontakt och utvärderar uppdraget, både med verksamheten och patientföreträdaren.

Introduktionsutbildning för patientföreträdare

För patientföreträdare som är engagerade av Västra Götalandsregionen finns en introduktion som går igenom grundläggande delar av regionens organisation och uppbyggnad. Den tar också upp hur det kan vara att ha uppdrag som patientföreträdare, rättigheter och skyldigheter samt vilket stöd som erbjuds patientföreträdare. Patientintroduktionen ges som ett digitalt möte om ca 1,5 timme. 

Patientintroduktionen är obligatorisk för de som önskar vara en Levande bok. Den är öppen för patientföreträdare, på regional nivå, inom systemet för kunskapsstyrning och för patientföreträdare som engageras på annat sätt inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.

Under 2022 kommer introduktionsutbildningen ges vid följande tillfällen:

 • 22-02-17 kl 16:30-18:00
 • 22-04-11 kl 16:30-18.00
 • 22-06-09 kl 16:30-18:00
 • 22-08-31 kl 16:30-18:00
 • 22-10-17 kl 10:30-12:00
 • 22-12-15 kl 16:30-18:00

Anmälan sker genom kontakt med Katrin Modig Pallin, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Här hittar du baspresentationen som används vid introduktionsutbildningen.

Introduktionsutbildning för patientföreträdare

Fördjupning kring berättelsen – för patientföreträdare 

Som patientföreträdare kan du få i uppdrag att dela med dig av dina erfarenheter, din berättelse. Det kan ske i samtal med en arbetsgrupp eller i form av ett föredrag eller presentation. Då kan det vara en fördel att ha tänkt igenom och planerat berättandet, så att det viktiga budskapet når fram till lyssnarna. 

För att stödja levande böcker inför att dela sin berättelse, genomförde Levande bibliotek, under hösten 2020, både föreläsnings- och fördjupningstillfällen kring berättelsen.

Här hittar du en presentation som bygger vidare på höstens utbildningstillfällen. Den ger dig tips och kunskaper för hur du bygger upp din berättelse och hur du når ut med ditt budskap, när du deltar i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten.

 

Vill du sprida information om Levande bibliotek?

I Levande bibliotek är alla erfarenheter välkomna, stora som små, enkla och mer komplicerade. Träffar du någon som du tror skulle passa som Levande bok, tipsa dom gärna om Levande bibliotek!

Här finns en broschyr och en poster som ger kortfattad information om vad Levande bibliotek är.

Broschyr

Poster

Vill du engagera dig som Levande bok?

1177.se/patientsommedskapare finns information för dig som har egna erfarenheter som patient eller närstående och som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården. Där finns möjlighet att skicka in en intresseanmälan.

Det går också bra att kontakta oss direkt på levande.bibliotek@vgregion.se

Frågor eller funderingar?

Det går bra att höra av sig till Levande bibliotek med olika frågor kring hur man kan arbeta med patientmedverkan, inte bara för att låna en Levande bok!

Kontakta oss på levande.bibliotek@vgregion.se

Madeleine Hammar

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Katrin Modig Pallin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-11-28 14:31