Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tjänstedesign för värdeskapande hälso- och sjukvårdstjänster

En kvinna och en man i ett kreativt möte med post-it-lappar på väggen
Kajsa Söderblom och Fredrik Sandberg arbetar med tjänstedesign

Vi hjälper er att skapa tjänster som är användbara och betydelsefulla för patienter, närstående, organisationen och medarbetarna.

Parallellt med att dagens komplexa tjänstesamhälle har vuxit fram har även ämnet och praktiken tjänstedesign växt. Denna resa har resulterat i att tjänstedesign idag är en självklar partner när organisationer och företag ska utveckla tjänster som är ändamålsenliga, tillgängliga och värdeskapande för användare och medarbetare. 

Vi som arbetar med tjänstedesign inom Hälso- och sjukvård på Koncernkontoret heter Agneta Patriksson, Fredrik Sandberg, och Kajsa Söderblom. Vi är seniora tjänstedesigners med många års erfarenhet av att leda, utbilda och stötta verksamheter i arbetet med att utveckla värdeskapande tjänster. Vi ser på vården utifrån ett tjänsteperspektiv och inkluderar alltid tre perspektiv:

  • Användarnas upplevelser
  • Det ekonomiska värdet för organisationen
  • Organisationens mottaglighet

Hälso- och sjukvårdstjänster är idag ofta uppbyggda som komplexa nätverk med digitala, analoga och mänskliga komponenter som inte nödvändigtvis interagerar med varandra eller på det sätt som patienter, närstående och medarbetare önskar. Detta resulterar alltför ofta i situationer under patientens resa genom vården där både patienter och medarbetare känner sig otrygga, otillräckliga, oförberedda, och utestängda.

För att skapa tjänster som känns trygga, värdeskapande och inkluderande måste man tänka nytt och börja sammanföra och interagera med människor på ett sätt som är ändamålsenligt och värdeskapande för motparten.

Vi kan hjälpa er att:

  • Utveckla nya tjänster
  • Förbättra existerande tjänster
  • Utveckla patientcentrerade tjänster,
  • Knyta samman tjänster med utanförliggande tjänster

Hur gör vi detta?

Tjänstedesign bygger på ett samordnande, involverande och utforskande arbetssätt. Att inkludera tjänstedesign i ett utvecklingsarbete leder till en relevant slutprodukt som är både effektiv och värdeskapande. Vår erfarenhet har lärt oss att det finns tre viktiga framgångsfaktorer för att kunna skapa värdeskapande hälso- och sjukvårdstjänster. 

  1. Involvera patienter, närstående, medarbetare, och kringliggande system i utvecklingsarbetet.
  2. Använda ett helhetstänk där både detaljer och helhet designas så att alla inblandade parter kan interagera med varandra på ett värdeskapande sätt.
  3. Testa! Att kontinuerligt skapa och testa hypoteser och förändringsförslag ihop med patienter, närstående och medarbetare under hela utvecklingsarbetet.

Tillsammans med er sätter vi ihop ett designprogram som leder, stöttar och utbildar verksamheten i hur ni undersöker, skapar och implementerar betydelsefulla tjänster.

Förutom att bidra till utvecklingen av nya lösningar och innovationer så har tjänstedesign också visat sig vara betydelsefullt för att få till den kulturförändring som behövs för att transformera våra organisationer. Genom det upplevelsebaserade angreppssättet görs de osynliga strukturerna (normer, regler och roller) som påverkar kulturen i våra organisationer synliga. När de synliggörs blir de lättare att ifrågasätta och vi kan då tillsammans omforma dem utifrån patientens fokus.

Mer om tjänstedesign och de uppdrag vi arbetat med inom hälso- och sjukvård i VGR

Senast uppdaterad: 2022-02-14 10:16