Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Akutvårdssatsningen

Akutvård, foto: Marie Ullnert

Västra Götalandsregionen jobbar inriktat med att förbättra den tid patienten behöver vistas på akutmottagningen. 2018 är målet att 90 procent av alla som besöker akuten ska ha fått vård och kunna gå hem eller läggas in för vård inom 4 timmar.

Inget av akutsjukhusen i VGR når i dag upp till de delmål som är definierade av respektive sjukhusstyrelse.

Sedan januari 2016 har inflödet beskrivet som antalet besök vid akutmottagningar i VGR legat stabilt eller minskat något. Det varierar mellan varje akutmottagning hur många besök som uppfyller en total vistelsetid under 4 timmar.

För att förbättra den tid patienten behöver vistas på akutmottagningen har en lathund för implementation av nya arbetssätt tagits fram. Dessa arbetssätt har testats och införts stegvis vid NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus Skövde och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. Dessa ska nu även införas vid Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. För att se vad dessa arbetssätt innebär och hur de har påverkat akutmottagningens resultat, se lathunden.

Lathund för implementation

I april startades en djupanalys av akutmottagningarna och faktorer som påverkar dessa. Detta för att identifiera och stödja respektive sjukhus i riktade satsningar för att förbättra ledtiderna vid akutmottagningarna. Förslag på aktiviteter har tagits fram och analysen i sin helhet finner du här: Djupanalys av VGR:s akutmottagningar juni 2017

Hur ser det ut just nu?

Bakgrund

Genom att arbeta övergripande i hela Västra Götaland och dra lärdom av varandras erfarenheter uppnås och utvecklas ett gemensamt förhållningssätt och en akutsjukvård som erbjuder likvärdigt omhändertagande oavsett var i Västra Götalandsregionen patienten befinner sig. Med kontinuerliga platsbesök och i dialog med ledning och medarbetare har utveckling, lärande och spridning av fungerande arbetssätt startat. Riktade förändringar av arbetssätt pågår också för att förbättra tid till vård och tid vid akutmottagning för patienterna.

En grundförutsättning för en framgångsrik och användbar akutsjukvård är att akutmottagningarna och akutsjukvården har en fast bemanning av läkare utbildade inom ämnet, det vill säga akutläkare. Endast med akutläkarspecialister kan akutsjukvården drivas och utvecklas optimalt, avseende den medicinska kvaliteten, arbetssätten och organisationen samt den vetenskapliga utvecklingen. Att utöka antalet akutläkare är en del av satsningen.

Akutvårdsprojektet är ett regionövergripande samarbete med Västra Götalandsregionens sjukhus med akutmottagningar och Koncernstab hälso- och sjukvård.

Nina Hautanen

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-03-01 14:48