Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlik strokevård

Deltagare från strokeenheter, primärvården, kommuner samt patienter/närstående samlas för att med styrkebaserat lärande utmana hela systemet tillsammans.

Genom data från Riksstroke (PREM- och PROM-mått), berättelser från patienter och medarbetare och gemensamt lärande kan alla parter bättre förstå behov och efterfrågan. En gemensam målbild och gemensamt framtagna lösningar stärker ett fortsatt samarbete. Så här långt kan vi tydligt se att samarbete med hela systemet i rummet ger goda förutsättningar för innovation och tjänsteutveckling

Den akuta strokevårdkedjan i Västra Götalandsregionen har utvecklats till att vara ledande i Sverige. Vi har en väl utvecklad strokeenhetsvård. För det längre perspektivet, det vill säga efter vård på strokeenhet, är förbättringsområden inom rehabilitering, vård, stöd och information stora.

Nästan hälften av individer med stroke uppger att de inte får den rehabilitering de efterfrågar. Det saknas tillgång till rehabilitering av tvärdisciplinära team. Hemträning som är en prioriterad insats i Nationella riktlinjer behöver utvecklas mer och för fler grupper. Det finns en stor variation vad gäller tillgång till logopedträning. Allt för många vet inte vem de kan kontakta efter utskrivningen eller efter en kortare insats av rehabilitering. Det saknas stöd för anhöriga.  Men störst av allt är utmaningen att utveckla ett bättre samarbete mellan vårdgivare och verksamheter. Det finns ett stort behov att utveckla bättre vårdtjänster som möter alla dessa behov.

Projektet Jämlik strokevård genomförs tillsammans med Kunskapscentrum för Jämlik vård.

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-03-01 14:49