Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld är ett treårigt projekt som drivs av Dart- kommunikations- och dataresurscenter med medel från Arvsfonden. Målet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att samtala om våld.

Inom projektet kommer samtalspaket innehållande bildstödsmaterial för förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld att tas fram. Materialet utarbetas i samarbete med personal i särskola, omsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter deltar också i utvecklingen av materialet.

Om du vill veta mer om projektet, besök hemsidan www.bildsamt.se.

Amanda Nyberg

Logoped
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26