Framtidens vårdinformationsmiljö

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Programmets uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå i minst fyra år framåt och är ett samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för dem som behöver den

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens IT-system med en ny modern och gemensam  vårdinformationsmiljö. När ny teknik och nya arbetssätt förenklar frigörs mer tid för patienterna.

Med ett gemensamt journalsystem och en samlad läkemedelslista per patient ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 10:53