FVM - Det här ska uppnås

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster som är självklara i vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på. All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den.

FVM:s målbild:

  • Patienten är delaktig och en medaktör i sin egen hälso- och sjukvård
  • En sammanhållen vårdkedja och en sömlös vård där och information kan flöda över organisationsgränser och mellan hälso- och sjukvården och patienter
  • Medarbetarna erbjuds en god digital arbetsmiljö med nya effektiva arbetssätt
  • Forskning, utveckling och styrning underlättas. Nya möjligheter att analysera och dra nytta av den information som samlas in och lagras, både till forskning, utveckling och verksamhetsledning.

Programmet har följande effektmål:

Senast uppdaterad: 2018-07-23 12:27