FVM-mål: Kvalitet och säkerhet

En sammanhållen vårdkedja, en sömlös vård

Lättillgänglig, strukturerad och rätt vårdinformation tillgänglig för alla. Med effektivare informationshantering och bättre beslutsstöd ökar patientsäkerheten och det blir enklare att samverka mellan primärvård, specialiserad vård och kommunal hälso- och sjukvård.

Evidensbaserat beslutsstöd

Ett enkelt beslutsstöd som gör det lättare att välja rätt åtgärd, visar kunskapsunderlag och föreslår åtgärder för vanliga och ovanliga tillstånd.

Gemensamma och standardiserade riktlinjer kan uppdateras och implementeras överallt samtidigt.

Bättre överblick och tillgång till rätt information

Strukturerade anteckningar med standardiserade termer ger möjlighet att enklare hitta information, kunna fatta snabba beslut och ger ett bättre stöd för verksamhetsutveckling och forskning. Det nya IT-stödet kommer ge medarbetarna en bra överblick över patientinformationen som behövs i det dagliga arbete.

Senast uppdaterad: 2018-07-23 12:28