FVM-mål: Ledningsstöd och utveckling

Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer

Med den nya vårdinformationsmiljön införs gemensamma besluts- och processtöd och samverkan mellan vårdgivare på alla nivåer.

Med hjälp av standardiserade processer, termer och begrepp och ett bättre systemstöd sker införandet av ny kunskap och behandlingsriktlinjer i verksamheten på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt.

Ökad relevans och kvalitet på data

Standardisering ger hög kvalitet på klinisk information. Bättre möjligheter att analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk data och information som samlas in och lagras, både till forskning, utveckling och verksamhetsledning. Det kommer att bli enklare att få fram underlag för beslut och ständiga förbättringar av verksamheten.

Senast uppdaterad: 2018-07-23 12:28