FVM-mål: Arbetsmiljö

Förhöjd funktionalitet genom ett IT-stöd med hög användbarhet

Genom större samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer, snabbare åtkomst till den information man behöver vid varje givet tillfälle och förbättrade tekniska stöd, ska det nu bli lättare att arbeta i hälso- och sjukvården.

Mindre administrativt merjobb, mer tid för patientarbete

Den nya vårdinformationsmiljön ger möjlighet till effektivare flöden och resursutnyttjande. Det blir minskad dubbeldokumentation och eliminering av kompensatoriska arbetsuppgifter.

Systemet nås via en inloggning, och ger en överblick över vad som tidigare dokumenterats (om exempelvis allergier, tidigare sjukdomar, läkemedel, hereditet, osv.). Det tar bort behovet att skriva om noteringar som redan gjorts.

Senast uppdaterad: 2018-07-23 08:25