FVM-mål: Patient och invånare

Tillgång till information, var man än befinner sig

Invånaren ska enkelt kunna ta del av sin vårdinformation var man än befinner sig - såväl hemma som på jobbet eller på bussen.

Det ska bli enklare för invånare och patienter att kommunicera med hälso- och sjukvården och kunna bidra med information om sig själva och sin hälsa. Möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin hälso- och sjukvård ökar och gör det enklare att kunna ta ansvar för sin egen hälsa.

En hälso- och sjukvård som minns dig

I den nya vårdinformationsmiljön kommer all patientinformation att vara samlad i en gemensam lösning.

Information som uppgivits vid tidigare kontakter med vården finns tillgänglig och behöver inte upprepas av vare sig patient eller vårdpersonal.

Senast uppdaterad: 2018-07-23 08:21