FVM - Informationsmaterial

FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) är VGR:s största och viktigaste digitaliseringssatsning någonsin. Stora delar av vårdens IT-system ska ersättas för att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som gör det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården kommer att bli direkt berörda av ett nytt IT-stöd och förändrade arbetssätt.

Kommunikationspaket för chefer i hälso- och sjukvården

För att vi ska kunna använda det nya gemensamma IT-stödet på ett bra sätt måste vi utveckla våra verksamheter och enas om regiongemensamma arbetssätt, termer och begrepp. Det blir helt enkelt svårt att använda ett gemensamt system om vi jobbar på alldeles för olika sätt.

Du som är chef i hälso- och sjukvården behöver börja förbereda dina medarbetare på det arbetet. Till ditt stöd finns nu kommunikationspaketet som hjälper dig att prata om:

  • Varför behöver VGR en ny vårdinformationsmiljö?
  • Vad betyder FVM för invånare och patienter?
  • Vad betyder FVM för medarbetare i vården?
  • Vad behöver vi göra?

Innehåll och användningsområde

Kommunikationspaketet innehåller en powerpointpresentation med bilder, talarstolpar och förslag till diskussionsfrågor samt ett separat dokument med frågor och svar. Använd gärna materialet på till exempel arbetsplatsträffar.

Powerpointen med talarstolpar finns här

Filminspelning från informationsmöte i slutet av maj 2018

Ungefär 1100 medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR kom på vårens turné med informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö som nu är avslutad. Nu finns chansen för fler att ta del av informationen genom den webbsändning som gjordes vid ett av mötena i Borås.


Senast uppdaterad: 2018-10-29 15:51