FVM - Samverkan med kommunerna

Invånarens resa genom vården blir enklare genom att både Västra Götalandsregionen och alla de 49 kommunerna deltar i arbetet.

  • VGR upphandlar nytt kärnsystem för både VGR och kommunerna - som gett VGR fullmakt att göra så.
  • Det kan komma att se olika ut vilka delar av kärnsystemet olika kommuner väljer att ansluta sig till. 
  • Kommunerna samverkar med VGR genom VästKom och deltar i utvecklingsarbetet.
  • VästKoms chef innehar en plats i styrgruppen för FVM. 
  • VästKom innehar en plats i projektledningen. 
  • Kommunerna erbjuds representation i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som definieras i samråd och beslutas i styrgruppen.
  • I arbetet med att upphandla kärnsystemet är det medarbetare i såväl regionen som kommunerna som deltar för att utvärdera leverantörernas förslag.

Avsiktsförklaring mellan VGR och VästKom rörande FVM

Läs mer om det kommunala perspektivet på FVM på VästKoms hemsida