FVM - Samverkan med kommunerna

Invånarens resa genom vården blir enklare genom att både Västra Götalandsregionen och alla de 49 kommunerna deltar i arbetet.

  • VGR upphandlar nytt kärnsystem för både VGR och kommunerna - som gett VGR fullmakt att göra så.
  • Det kan komma att se olika ut vilka delar av kärnsystemet olika kommuner väljer att ansluta sig till. 
  • Kommunerna samverkar med VGR genom VästKom och deltar i utvecklingsarbetet.
  • VästKoms chef innehar en plats i styrgruppen för FVM. 
  • VästKom innehar en plats i projektledningen. 
  • Kommunerna erbjuds representation i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som definieras i samråd och beslutas i styrgruppen.
  • I arbetet med att upphandla kärnsystemet är det medarbetare i såväl regionen som kommunerna som deltar för att utvärdera leverantörernas förslag.

Avsiktsförklaring mellan VGR och VästKom rörande FVM

Läs mer om det kommunala perspektivet på FVM på VästKoms hemsida

Senast uppdaterad: 2018-07-31 10:23