Kontakt

Allmäna frågor om FVM (övergripande tidplan, upphandlingen, informationsmaterial och liknande) ska riktas till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö via mailadressen fvm@vgregion.se.

För frågor om hur FVM kan påverka den egna verksamheten, vilken tidplan som gäller för införandet lokalt i den egna förvaltningen och liknande, kontakta din respektive implementeringsansvariga i listan nedan. 

(OBS! Implementeringsansvariga för Sjukhusen i väst kommer snart). 

Peter Häyhänen

Implementeringsansvarig för Södra Älvsborgs sjukhus

Benny Johansson

Implementeringsansvarig för Närhälsan

Susanne Gustavsson

Implementeringsansvarig för Skaraborgs sjukhus

Thomas Malmberg

Implementeringsansvarig för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna-Clara Collén

Implementeringsansvarig för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Michaela Moonen

Implementeringsansvarig för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Erik Kullingsjö

Implementeringsansvarig för Habilitering och hälsa

Lillemor Berggren

Implementeringsansvarig för NU-sjukvården

Karl Fors

Implementeringsansvarig för kommunerna
Senast uppdaterad: 2018-11-23 13:17