Anmälan öppen inför höstens informationsmöten om FVM

Litet barn utomhus i vuxen persons knä.

Välkommen till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö! Flera av dem spelas in och kan ses i efterhand.

I november-december gör programmet FVM en andra runda med informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö. De vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare.

Presentation vid informationsmöten om FVM hösten 2018 (ppt)

Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om vilket kärnsystem VGR har valt, tidplan framåt och planeringen inför införandet. Har du frågor redan i förväg som du vill att vi tar upp vid frågestunden som avslutar alla möten? Skriv till fvm@vgregion.se

Inspelning av flera möten

Uppdaterad information 28 november:
Flera möten filmas och kan ses i efterhand. Du ser dem bäst i webbläsaren Google Chrome som du kan installera på datorn på egen hand eller med hjälp av VGR IT. De möten som spelas in är följande:

  • Göteborg 20 november kl 13-14:30
  • Trollhättan 26 november kl 13-14:30 (mötet börjar cirka 19 minuter in i sändningen)
  • Borås 4 december kl 13-14:30

Inspelningarna nås via VGR:s Vimeokanal: FVM på Vimeo.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 15:05