Vårdpersonal testar framtidens IT-stöd

500 medarbetare från hälso- och sjukvården är just nu med och påverkar valet av nytt IT-system i vården.

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens IT-system med en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö. Till exempel ska systemet möjliggöra en gemensam journal och läkemedelslista per patient.

Just nu upphandlas det kärnsystem som ska utgöra grunden i framtidens vårdinformationsmiljö. Som ett led i upphandlingen är omkring 500 medarbetare nu i augusti delaktiga i att bedöma användbarheten i system. Dels genom livedemonstrationer den här veckan, där system visas och värderas, dels genom kliniska tester i ett särskilt testcenter i sjukvårdsmiljö. Testcentret ligger i Mölnlycke och VGR har iordningställt det just för att testa IT-system.

– Vårdens nya IT-stöd måste vara enkelt att använda. Det ska vara patientsäkert, spara tid och bidra till en bra arbetsmiljö, säger Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö.

– Det är bara medarbetarna i hälso- och sjukvården som ska använda systemet som kan bedöma vad som funkar. Därför är det glädjande att intresset för att bidra är stort och att så många deltar i utvärderingen, säger Ragnar Lindblad.

Hälso- och sjukvårdspersonal i både Västra Götalandsregionen och kommunerna har varit delaktiga genom hela upphandlingen. I slutet av september är planen att VGR ska ha valt leverantör. Då beräknas närmare 1500 medarbetare från vården ha varit delaktiga i arbetet.

Senast uppdaterad: 2018-08-20 15:41