VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd

Två personer som tar i hand.

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

– Vi är tacksamma för förvaltningsrättens mycket snabba hantering av överprövningen, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Jag ser det också som ett gott betyg för hur vi skött vår upphandling.

– Det känns mycket bra att kontraktet nu är undertecknat, säger programägaren Ragnar Lindblad. Men det innebär egentligen bara startskottet för nästa viktiga fas. Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.

– Nu börjar det stora arbetet för att se över våra arbetssätt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och se till att anpassa Cerners system Millennium till våra förhållanden i Västra Götaland, säger Thomas Jungbeck, direktör för VästKom, som har koordinerat kommunernas medverkan i upphandlingen. Detta kommer vi att göra tillsammans med VGR. Det ger oss unika möjligheter att skapa den gemensamma vårdinformationsmiljö som krävs för en sammanhållen vårdkedja med våra gemensamma invånare i fokus.

Målsättningen är att det nya systemet Millennium ska vara infört i hela VGR i början av 2023. VGR har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland så även den kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ansluta.

Fakta

VGR har upphandlat ett nytt kärnsystem som ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.Den 25 september fattade regionstyrelsen tilldelningsbeslutet som innebär att VGR väljer Cerner Sverige AB som leverantör av kärnsystemet Millennium.

Tidigare nyhet om tilldelningsbeslutet om Cerner som leverantör

Kontakt

Framtidens vårdinformationsmiljö
fvm@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-27 11:32