FVM - Om programmet

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett stort program som består av flera projekt. De flesta projekt ingår i det centrala programmet FVM. Dessa projekt arbetar för att förbereda kärnsystemet och införa det i hälso- och sjukvårdens förvaltningar. Delar av programmets organisation finns också inom förvaltningarna, med uppdrag att arbeta direkt i verksamheterna.

Programmet FVM har en livscykel på flera år, men programmets projekt och organisation kommer att se olika ut beroende på vilken fas av kärnsystemets införande som VGR befinner sig i. Programmets styrgrupp ansvarar för alla övergripande beslut under programmets olika faser.

Uppdragsgivare Ann-Sofi Lodin

 • Ordförande i FVM:s programstyrgrupp
 • Ordförande i FVM:s beredningsgrupp

Programägare Ragnar Lindblad

 • Ansvarar för att programmet levererar enligt regiondirektörens uppdrag

Programledare Annika Mortensen

 •  Leder programmet FVM
 • Ansvarar för FVM:s programkontor

FVM programstyrgrupp

 • Har övergripande ansvar för programmet FVM och genomförandet
 • Består av representanter från VGR, leverantören av kärnsystemet och kommunerna

FVM beredning

 • Sorterar under programstyrgruppen
 • Bereder strategiskt viktiga VGR-frågor inför beslut i FVM:s programstyrgrupp
 • Tar med FVM-frågor till Koncernledning hälso- och sjukvård, och tar med frågor därifrån till FVM:s programstyrgrupp

FVM programledning

 • Säkerställer att programmet når sina mål
 • Tar beslut om ändringar i programmet
 • Följer upp att programmets uppdrag genomförs enligt plan
 • Beslutar om styrning och bemanning av programmet
 • Består av representanter från VGR, leverantören av kärnsystemet och kommunerna

FVM klinisk ledning

 • Ser till att VGR anpassar kärnsystemet i enlighet med nationella och regionala riktlinjer för standardisering av processer i vården
 • Ser till att VGR anpassar kärnsystemet så att det blir ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten
 • Består av deltagare som utses av Koncernledning Hälso- och sjukvård (i dagsläget är deltagarna inte utsedda)

FVM kliniskt råd

 • Ett mötesforum som sorterar under FVM:s klinisk ledning
 • Tar fram beslutsunderlag till den kliniska ledningen om frågor som rör anpassning av kärnsystemet, standardisering och både kliniskt och administrativt innehåll i kärnsystemet
 • Ska komma till efter att VGR skriver kontrakt med leverantören

FVM teknisk ledning

 • Fastställer standardisering och teknikval för plattformarna i relation till Millennium och övrig teknisk utveckling inom FVM
 • Fattar beslut i frågor som har konsekvenser för regionala och nationella tekniska standarder och riktlinjer
 • Fattar beslut i ärenden som omfattar flera tekniska funktionsområden
 • Säkerställer förankring ut i organisationen
 • Fattar beslut på egen hand så långt det går, utan att eskalera till FVM:s programstyrgrupp

FVM programkontor

 • Ledningsstöd för FVM:s programledning
 • Består av olika funktioner (planering, riskhantering, kommunikation med mera)
Senast uppdaterad: 2018-12-04 12:51