Programorganisation

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) består av olika projekt och delprojekt som koordineras för att nå den gemensamma målbilden. Totalt arbetar omkring 150 personer i programmet som är indelat i projektområdena: verksamhet, informatik, upphandling, teknik och implementering.

Klicka på bilden för en större version.

Programägare

Ragnar Lindblad  

 

Programstyrgrupp

Ann-Sofi Lodin regiondirektör (ordförande)
Ragnar Lindblad programägare FVM
Anette Falkenroth medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Falkeby chefsjurist
Ann Stokland objektägare huvudprocess vård
Ann-Marie Schaffrath sjukhusdirektör SÄS
Anette Falkenroth enhetschef vårdens digitalisering
Göran Ejbyfeldt  IT-direktör
Jörgen Thorn sjukhusdirektör SKaS
Marie-Louise Gefvert primärvårdsdirektör
Peter Söderström avdelningschef koncerninköp
Thomas Jungbeck direktör Västkom


Programledare

Annika Mortensen

Projektledare

Stuart Filshie (bitr.) Verksamhet 
Annika Mortensen Upphandling
Mettemarie Tange (bitr.) Upphandling
John Petersson Teknik
Sara Almvide Informatik
Senast uppdaterad: 2018-07-16 11:14