FVM - Termer och definitioner

I Västra Götalandsregionens strategiska dokument ”Framtidens hälso- och sjukvård 2025” beskrivs ett antal insatsområden som är förutsättningar för att nå visionen ”Det goda livet”. Det förutsätter att det finns en stabil grund med en gemensam och känd informationsstruktur, gemensamma termer och begrepp.

Detta åstadkoms genom att beskriva och besluta en gemensam informationsarkitektur. Genom detta möts också flera av målen i Västra Götalandsregionens regionala informatikgrupps måldokument för informationsstruktur.

Som del av en gemensam informationsarkitektur är en överenskommen fastställd terminologi en förutsättning för att skapa en sömlös vård och att möjliggöra rätt information på rätt plats vid rätt tid.  Detta förutsätter att varje term betecknar ett och endast ett begrepp och att dessa är tydligt och begripligt definierade.

Termer och definitioner efter bokstavsordning
Termer och definitioner efter kategori
Grafiska modeller av termer och definitioner

Senast uppdaterad: 2018-07-31 11:23