Journal via nätet

Nytt 2018-11-14: Projekt Journal via nätet har uppdrag att ansluta Journalias AK- och Diabase-gren till e-tjänsterna Journalen och NPÖ. Projektets styrgrupp har nu beslutat att Diabase-grenen för närvarande utgår från projektet då den inte är anpassad för att möta kraven i modern teknik.

Anslutning av AK-grenen till Journalen/NPÖ fortsätter som planerat. Den har ett strukturerat format och kommer till stor nytta för kommunsjuksköterskor med tillgång till informationen i NPÖ.

2018-10-22: Samtliga vuxen psykiatriska vårdenheter i VGR är nu ansluta till e-tjänsten Journalen (journal via nätet) igen. Den 8 oktober anslöts SÄS, den 15 oktober SkaS och övriga den 22 oktober. Journalinformationen visas från den 3 september 2018.

Rättspsykiatrin i VGR är undantagen förutom i NU-sjukvården som ingår under en försöksperiod av sex månader. Barn-och ungdomspsykiatriska enheter är undantagen.

Projekt Journal via nätet arbetar med att göra journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård tillgänglig för invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Syftet är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården och stödja engagemanget för den egna hälsan. Människors förmåga till analys och kunskap om sin egen hälsa ska tas tillvara och bidra till vårdens utveckling.

Ökat engagemang

Forskning och erfarenheter visar att när patienten kunnat ta del av sin journalinformation så ökar engagemanget för den egna hälsan och vården blir mer begriplig. Patientens kunskap om sin hälsosituation förbättras och ökar delaktigheten i vården. Kommunikationen med vården förbättras och kvaliteten på läkarbesöket blivit bättre. Tillgång till journalinformation möjliggör förberedelse inför ett läkarbesök och är ett stöd för minnet efteråt.

Läs mer om projektet, projektorganisation och nationellt arbete

Status samt preliminär tidplan för anslutningar till Journal via nätet

Kontakt

Christina Fagerberg, Projektledare, telefon 073 - 660 15 63
Panos Plikas, IT-projektledare, telefon 070 - 082 52 63
Anette Åquist Falkenrot, kontaktperson för media, telefon 070 - 082 48 56

journal.via.natet@vgregion.se

Kontaktpersoner i förvaltningarna


Senast uppdaterad: 2018-09-17 15:35