Aktuellt

2019-05-15: Journalsystemet Obestrix är nu anslutet till Journalen och NPÖ. Informationsmängder som ansluts är vårdkontakter och sammanfattande anteckning. 

2019-03-19: 1 april ansluts journalsystemet Journalias AK-gren till Journalen och NPÖ (Nationell PatientÖversikt).

2018-12-17:  Vaccinationer ansluten till Journalen och NPÖ och uppgifterna hämtas från AsynjaVisph.

2018-11-27: Arbetet för att ansluta Obstetrix till Journalen och NPÖ i samarbete med systemförvaltningen under kvartal 1 2019 är påbörjat. Informationen kommer att hämtas från delar av mödravårdsjournalen, MVC-mappen.

2018-11-14: Projektets styrgrupp har nu beslutat att Diabase-grenen för närvarande utgår från projektet då den inte är anpassad för att möta kraven i modern teknik.

Senaste nytt

Diabase-grenen utgår från Projektet! Projekt Journal via nätet har uppdrag att ansluta Journalias AK- och Diabase-gren till e-tjänsterna Journalen och NPÖ. Projektets styrgrupp har nu beslutat att Diabase-grenen för närvarande utgår från projektet då den inte är anpassad för att möta kraven i modern teknik. Anslutning av AK-grenen till Journalen/NPÖ fortsätter som planerat. Den har ett strukturerat format och kommer till stor nytta för kommunsjuksköterskor med tillgång till informationen i NPÖ.
E-tjänsterna gör succé! Läs mer hur E-tjänsterna toppar besöksstatistiken hos 1177.se här.
Nytt nyhetsbrev med fokus på Patientnära analyser (PNA) och information angående försegling på begäran av både personal och patient. Du kan läsa nyhetsbrevet i sin helhet här.
Vuxenpsykiatrin i VGR anslöt till e-tjänsten Journalen den 3 september 2018

Föreläsningar

Föreläsning om Journal via nätet
SÄS forsknings- och kvalitetsdag 23 oktober 2015

Hur säker är min journal på nätet?
Kungliga ingenjörs-vetenskapsakademin

Konferens Journal på nätet
Landstinget Uppsala län 2013

Symposium kring Journal på nätet

Varför behöver patienter och anhöriga journal via nätet?
Föredrag av den anhöriga Britt-Marie Arnell.

Forskning

DOME-projektet är en samlingsplats för den senaste forskning som gjorts kring införanden av Journal via nätet. Ta del av presentationsmaterial eller läs på om de pågående projektarbetet.

Senast uppdaterad: 2019-04-10 15:29