Aktuellt

Senaste nytt

Vuxenpsykiatrin i VGR ansluter till e-tjänsten Journalen den 3 september 2018

Här hittar du användbara länkar

Införandeplan Vuxenpsykiatrin

Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster

Raport till sektorsrådet

Teknisk rapport

Styrgruppens förslag av tillämpningar

Tidigare skrev vi om att Ombudsfunktionen stängdes den 7 juni. Läs mer här.