Aktuellt

Senaste nytt

Nytt nyhetsbrev med fokus på Patientnära analyser (PNA) och information angående försegling på begäran av både personal och patient. Du kan läsa nyhetsbrevet i sin helthet här.
Vuxenpsykiatrin i VGR anslöu till e-tjänsten Journalen den 3 september 2018

Nyhetsbrev

Föreläsningar

Föreläsning om Journal via nätet
SÄS forsknings- och kvalitetsdag 23 oktober 2015

Hur säker är min journal på nätet?
Kungliga ingenjörs-vetenskapsakademin

Konferens Journal på nätet
Landstinget Uppsala län 2013

Symposium kring Journal på nätet

Varför behöver patienter och anhöriga journal via nätet?
Föredrag av den anhöriga Britt-Marie Arnell.

Forskning

DOME-projektet är en samlingsplats för den senaste forskning som gjorts kring införanden av Journal via nätet. Ta del av presentationsmaterial eller läs på om de pågående projektarbetet.