Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

2019-06-04: Den 1 oktober ansluts Barns journal till e-tjänsten Journalen och NPÖ. Barn- och ungdomspsykiatrin är undantagen liksom Angereds Närsjukhus flyktingbarnmottagning. Ingen förändring sker för tidigare beslutade undantagna vårdenheter. Information visas från anslutningsdatumet. Äldre journalinformation ansluts inte för direktåtkomst men kan likt tidigare lämnas ut i pappersformat efter sedvanlig menprövning. Läs mer om barns rutiner här.

Smått och gott av arbetet

Påminnelse till förvaltningarna att försegla tillgång till journal via nätet för personer med skyddade personuppgifter i och med start av barns journal via nätet 1 oktober 2019.

Barn och föräldrar med skyddad-identitet/skyddade personuppgifter behöver extra skydd av samhället. Skyddade personuppgifter kan ges av olika anledningar som bedöms av Skatteverket eller Polismyndigheten.

Inom hälso- och sjukvården har de flesta patienter med skyddade personuppgifter ****,*** i journalen.

I och med att journal via nätet för barn och ungdomar kommer att vara aktiv från och med 1 oktober 2019 i Västra Götalandsregionen behöver förvaltningar och verksamheter göra en aktiv sökning efter patienter med skyddade personuppgifter. Efter framtagande av dem som har skyddat identitet ska det bedömas om tillgång till journal via nätet och konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se) behöver förseglas (eller blockeras).

Denna åtgärd ska leda till minskad risk för att hälso- och sjukvården undanröjer känsliga uppgifter om personer med skyddade personuppgifter.

Journal via nätet kommer enbart visa journal anteckningar från och med 1 oktober 2019. Adressuppgifter, mottagningsbesök med mera visas på 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se). Denna möjlighet tas bort när det begärs  en ansökan om försegling av journal via nätet och 1177.

2019-05-15: Journalsystemet Obestrix är nu anslutet till Journalen och NPÖ. Informationsmängder som ansluts är vårdkontakter och sammanfattande anteckning. 

2019-03-19: 1 april ansluts journalsystemet Journalias AK-gren till Journalen och NPÖ (Nationell PatientÖversikt).

2018-12-17:  Vaccinationer ansluten till Journalen och NPÖ och uppgifterna hämtas från AsynjaVisph.

2018-11-27: Arbetet för att ansluta Obstetrix till Journalen och NPÖ i samarbete med systemförvaltningen under kvartal 1 2019 är påbörjat. Informationen kommer att hämtas från delar av mödravårdsjournalen, MVC-mappen.

2018-11-14: Projektets styrgrupp har nu beslutat att Diabase-grenen för närvarande utgår från projektet då den inte är anpassad för att möta kraven i modern teknik.

Diabase-grenen utgår från Projektet! Projekt Journal via nätet har uppdrag att ansluta Journalias AK- och Diabase-gren till e-tjänsterna Journalen och NPÖ. Projektets styrgrupp har nu beslutat att Diabase-grenen för närvarande utgår från projektet då den inte är anpassad för att möta kraven i modern teknik. Anslutning av AK-grenen till Journalen/NPÖ fortsätter som planerat. Den har ett strukturerat format och kommer till stor nytta för kommunsjuksköterskor med tillgång till informationen i NPÖ.
E-tjänsterna gör succé! Läs mer hur E-tjänsterna toppar besöksstatistiken hos 1177.se här.
Nytt nyhetsbrev med fokus på Patientnära analyser (PNA) och information angående försegling på begäran av både personal och patient. Du kan läsa nyhetsbrevet i sin helhet här.
Vuxenpsykiatrin i VGR anslöt till e-tjänsten Journalen den 3 september 2018

Föreläsningar

Föreläsning om Journal via nätet
SÄS forsknings- och kvalitetsdag 23 oktober 2015

Hur säker är min journal på nätet?
Kungliga ingenjörs-vetenskapsakademin

Konferens Journal på nätet
Landstinget Uppsala län 2013

Symposium kring Journal på nätet

Varför behöver patienter och anhöriga journal via nätet?
Föredrag av den anhöriga Britt-Marie Arnell.

Forskning

DOME-projektet är en samlingsplats för den senaste forskning som gjorts kring införanden av Journal via nätet. Ta del av presentationsmaterial eller läs på om de pågående projektarbetet.

Senast uppdaterad: 2019-04-10 15:29