Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

1/10 ansluter VGR Barns journal och Klinisk Genetik till e-tjänsten Journalen och NPÖ.

Vid behov av blockering av vårdnadshavares direktåtkomst eller vid försegling av barnets journal via nätet och barnets konto på 1177 Vårdguiden behöver inte till och med datum anges. Det innebär att blockeringen eller förseglingen kvarstår till dess att ny begäran om att bryta det begärs.

I Journalen visas informationen från anslutningsdatumet. Äldre journalinformation kan begäras ut i pappersformat men utlämnas först efter att ansvarig utfört sedvanlig menprövning

Handlingarna för barns journal via nätet omfattar en Införandeplan, rutin med tillämpningsanvisning Vårdnadshavares/barns utökade/begränsade åtkomst och en Prövning av barnets bästa utifrån FN:s konvention av barnets rättigheter och Barnkonsekvensanalys.

Läs mer om införandet och på projektets webbplats för Journal via nätet i boxen för Barns journal via nätet på startsidan. Där finns handlingarna och presentation för chefer och medarbetare, filmer och presentation om barnkonventionen. Mer information finns i tidigare Nyhetsbrev, nr 8.

Invånare, vårdnadshavare och minderåriga hänvisas att läsa mer på 1177.se

Senast uppdaterad: 2019-09-05 09:19