Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev 2 Journal via nätet/NPÖ del 2

16-åringar kan läsa journalen via nätet från den 1 november.  I dag är åldersgränsen för att logga in med e-legitimation och läsa sin journal via nätet 18 år, men från och med den 1 november blir det möjligt att göra detta redan som 16-åring. 16- och 17-åringarna kommer då precis som vuxna att kunna läsa information som journalförts från de datum som respektive journalsystem tidigare anslutits till e-tjänsten – i VGR den 1 juni 2016 för sjukhusens journalsystem Melior och den 1 november 2016 för Närhälsans, Habilitering och hälsas och Hjälpmedelscentralens system AsynjaVisph.

Nationellt ramverk tydliggör målbilden

– alla från 16 år ska ha tillgång till all sin journalinformation

Inera* har beslutat att åldersgränsen för e-tjänsten ska sänkas i samtliga regioner och landsting från den 1 november 2017.  Det är ett led i att införa det nya ramverket för journalen via nätet, som beslutades av Ineras styrelse hösten 2016.I maj 2017 fastställde regionstyrelsen ramverket för VGR:s del. Målbilden i ramverket är att alla invånare från 16 år ska ha tillgång till all information om sig själva som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. 16-årsgränsen baseras på den europeiska persondataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Du kan läsa mer om ramverket på Ineras webbplats.

*Inera är landstingens och regionernas gemensamma bolag för utveckling av e-hälsotjänster. De äger och förvaltar e-tjänsten Journalen som är en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Nytt sökord kan undanta information om tredje person från direktåtkomst

Både när det gäller ungdomar och vuxna behöver hälso- och sjukvården kunna journalföra information som har lämnats av eller handlar om andra personer än den patient som journalen gäller. Med stöd i offentlighets- och sekretesslagen finns i undantagsfall möjlighet att se till att patienten själv inte via e-tjänsten kan läsa om tredje person i sin journalinformation. Det gäller bland annat uppgifter från eller om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning. Bedömningen skall vara att informationen är nödvändig för att ge patienten en god och säker vård samtidigt som patienten själv, närstående eller tredje person kan lida skada av att ta del av uppgifterna direkt. 

Därför tas det nya sökord Tredje person fram. Sökordet kommer att finnas i anteckningsområdet Undantag från direktåtkomst som införs i såväl journalsystemen Melior som Obstetrix och AsynjaVisph. Samtliga journalförande yrkeskategorier kan använda sökordet oberoende av vårdenhet, patientens ålder, uppgiftslämnare eller relation.

Det nya sökordet är planerat att vara infört innan ålderssänkningen den 1 november. Projektet återkommer med information när det är infört i journalsystemen och med mer information om tillämpningar av sökordet.  

Senast uppdaterad: 2017-11-21 15:36