Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev 3 Journal via nätet/NPÖ del 2

Anslutningsplan – nu på vårdgivarwebben

Framöver kommer VGR att ansluta mer information till e-tjänsten Journalen. Det är dels information från ytterligare journalsystem och dels ytterligare informationsmängder från redan anslutna system. Arbetet väntas pågå under flera års tid och målet är att vid utgången av 2020 ska alla invånare från 16 års ålder ha direktåtkomst till all journaldokumentation om sig själva. Anslutningarna kommer att ske i etapper och ofta i en förvaltning i taget. Datum för nya anslutningar beslutas efterhand.

Här hittar du anslutningsplanen som visar vilka anslutningar som är planerade i närtid och vad som kommer att hända lite längre fram.

Labb- och uppmärksamhetsinformation från AsynjaVisph

Kvartal 4 2017 börjar labbinformation och uppmärksamhetsinformation från Närhälsans, Habilitering och hälsas och Hjälpmedelscentralens journalsystem AsynjaVisph att visas för invånarna via tjänsten.

Åldersgränsen sänks till 16 år den 1 november 2017

I dag är åldersgränsen för att logga in och läsa sin journal via nätet 18 år, men från och med den 1 november blir det möjligt att göra detta redan som 16-åring.

VGR har idag inget planerat anslutningsdatum för när vårdnadshavare ska kunna läsa sina barns journalinformation (0 – 12 år) via nätet.

En del vårdenheter är sedan tidigare undantagna från journal via nätet. Det gäller t.ex. ungdomsmottagningar och BUP. Dessa vårdenheter kommer fortfarande att vara undantagna och påverkas inte av ålderssänkningen.

Tredje person – nytt undantaget sökord

Undantagna sökord är till för undantagsfall då viss information inte ska vara synliga för patienter via nätet. Nu finns det nya undantagna sökordet tredje person.

Ibland skriver man in information i journalen som kommer från, eller handlar om, andra personer än den patient som journalanteckningen gäller. Det kan finnas skäl att se till att patienten inte kan läsa om tredje person i sin journal via nätet. Till exempel om patienten själv, eller någon annan, kan lida skada av att ta del av uppgifterna. Det är sådana tillfällen sökordet tredje person är till för.

Sedan tidigare finns tre sökord i journalmallen undantag från direktåtkomst. Dessa är tidiga hypoteser, våldsutsatthet i nära relationer och enkelblind prövning.

Här finns ett bildspel som beskriver de undantagna sökorden.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20