Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev nr 1 Journal via nätet

Juni 2015

Nu börjar införandet av journal via nätet i Västra Götalandsregionen. Journal via nätet har redan införts i flera landsting/regioner, bl a Skåne, Jönköping och Uppsala, med goda erfarenheter från både patienter och personal.

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster, med säker inloggning, kommer patienten att kunna nå sin journalinformation digitalt. Samtliga landsting i Sverige kommer att införa tjänsten inom de närmsta åren.

I Västra Götalandsregionen kommer projektet att införa journal via nätet att pågå under år 2015-2016. Regionstyrelsen har nu beslutat om hur genomförandet ska ske. Genomförandeplanen innehåller en tidplan, kostnadsberäkning och finansiering för projektet. Till projektet kommer flera referensgrupper att knytas, bland annat från fackförbund, chefsläkare, patientföreningar med flera.

Ökat engagemang

Syftet med att göra journalinformation tillgänglig är att stärka patientens möjlighet att vara med i beslut och uppföljning av den egna vården.

-Forskning och erfarenheter har visat att när patienten kan ta del av sin journalinformation ökar engagemanget för den egna hälsan, säger Christina Fagerberg, projektledare för införandet i Västra Götalandsregionen.

-Patienten känner sig också bättre informerad, mer förberedd inför besöket och kan vara mer delaktig i vården efter att ha fått överblick över sin hälsa och vårdsituation.

Projektet kommer nu att träffa chefer och medarbetare i vården för att tillsammans förbereda och planera införandet av journal via nätet.

Nu börjar införandet av journal via nätet i Västra Götalandsregionen. Journal via nätet har redan införts i flera landsting/regioner, bland annat Skåne, Jönköping och Uppsala, med goda erfarenheter från både patienter och personal.Via 1177 Vårdguidens e-tjänster, med säker inloggning, kommer patienten att kunna nå sin journalinformation digitalt. Samtliga landsting i Sverige kommer att införa tjänsten inom denärmsta åren. I Västra Götalandsregionen kommer projektet att införa journal via nätet att pågå under år 2015-2016. Regionstyrelsen har nu beslutat om hur genomförandet ska ske. Genomförandeplanen innehåller en tidplan, kostnadsberäkning och finansiering för projektet. Till projektet kommer flera referensgrupper att knytas, bland annat från fackförbund, chefsläkare, patientföreningarmed flera.

Olika informationssystem

-Den information som kommer att visas i journal via nätet hämtas från Melior, Obstetrix, AsynjaVisph och Bild-och funktionsregistret. Anslutningen av informationen kommer att ske etappvis beroende på de olika systemens tekniska färdighet, säger Rickard Wass IT-projektledare för införandet i Västra Götalandsregionen.

-Det innebär att informationen till patienten inte kommer att vara fullständig vid startdatumet utan information från olika vårdverksamheter och system kommer att anslutas successivt, avslutar Christina Fagerberg.

 

För mer information

Christina Fagerberg, Projektledare, Telefon 0736-60 15 63

Rickard Wass, Projektledare IT, Telefon 0725-01 14 73

Mejl till projektet journal.via.natet@vgregion.se

Webbsida Internt http://intra.vgregion.se/journalvianatet

http://intra.vgregion.se/journalvianatet

Senast uppdaterad: 2017-11-06 10:24