Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev nr 3 Journal via nätet

Februari 2016

Journal via nätet - planerad start 4 april 2016

Under 2016 kommer invånare få möjlighet att läsa delar av sin journalinformation från Västra Götalandsregionen via 1177 vårdguidens e-tjänster. Journalsystem kommer att anslutas i etapper och planen är att börja med sjukhusens journalsystem Melior den 4 april 2016. Därefter ansluts Asynja Visph (Närhälsan och Habilitering och hälsas journalsystem) och Obstetrix (mödrahälsovårdens och förlossningens journalsystem).

Regelverk

Ett förslag till regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation i VGR skickades ut till förvaltningarna, chefsläkarna och de medicinska sektorsråden hösten 2015 med begäran om synpunkter. En slutberedning av remissvaren pågår. VGR:s slutgiltiga förslag på regelverk ska sedan beslutas politiskt av Hälso-och sjukvårdsstyrelsen och slutligen av Regionstyrelsen i mars. Regelverket kommer att publiceras på projektets webbplats och göras känt i verksamheten genom ordinarie kommunikationsvägar.

Risk och konsekvensanalys

För att säkerställa att den förändring journal via nätet innebär blir så bra som möjligt är en risk- och konsekvensanalys genomförd. Hänsyn är tagen till de fyra perspektiven styrkor, möjligheter, svagheter och risker. Resultatet av denna kommer att presenteras i februari.

Undantag från direktåtkomst

En tillämpningsanvisning har tagits fram för att ge stöd för de nya sökord som införs i regionens journalsystem innan Journal via nätet startas. Sökorden som används nationellt är Tidiga hypoteser och Våldsutsatthet i nära relationer. Tillämpningsvisningen finns nu tillgänglig för alla medarbetare på projektets webbplats. Distribueras också till förvaltningarna.

Rutiner

Projektet arbetar fram en rutin för upplåsning av patientens förseglade journal (det vill säga när patienten själv har valt att inte kunna läsa sin journal via nätet).

Dialog- och informationsmöten

Projektet är ute och presenterar Journal via nätet och har en dialog med samtliga förvaltningar och olika målgrupper inom vården. Cirka 80 möten har genomförts och fler är planerade.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20