Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Obstetrix står på tur för anslutas till Journalen

Projekt Journal via nätet förbereder anslutning av Obstetrix mödravårdsjournal till de nationella e-tjänsterna Journalen och NationellPatientÖversikt (NPÖ).

Aktuellt

Näst i tur att anslutas är Obstetrix, informationen kommer att hämtas från delar av mödravårdsjournalen, MVC-mappen. Projektet har påbörjat förberedelsearbetet och samarbetar i det med Obstetrix systemförvaltning. Planen är att ansluta informationen till Journalen och NPÖ under kvartal 1 2019. Andra vårdgivare som har anslutit Obstetrix till Journalen är Stockholm, Jönköping och Östergötland.

Bakgrund

Regionstyrelsen har 2014-12-09 (Diarienummer RS 3236-2014) beslutat att ge invånare direktåtkomst till sina journaluppgifter. Journaluppgifter från samtliga vårdverksamheter i regionens egenägda vård görs tillgänglig för Västra Götalands invånare. Anslutningen av informationen sker etappvis. Avsikten med direktåtkomst till journaluppgifter är att bereda patienten stärkt möjlighet till aktivt deltagande och beslut i och uppföljning av sin vård, stödja engagemanget för den egna hälsan samt öka transparensen inom hälso-och sjukvården. Invånaren loggar in med e-legitimation i e-tjänsten Journalen via 1177.se och informationen hämtas i VGR från Melior, AsynjaVisph och Journalia. Det som visas är kontakter, diagnoser anteckningar och uppmärksamhetsinformation. Klin-kem-svar är anslutet från Närhälsan och uppdraget är att ansluta det också från Melior under 2019.

Journalen är en nationell tjänst som alla landsting, regioner och vissa privata vårdgivare har anslutit sin journalinformation till. Det innebär att om patienten har fått vård hos en annan vårdgivare kan information läsas också därifrån. Vad VGR visar och hur regleras av Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster, med diarienummer Diarienummer RS 3236-2014 HS 186-2015.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-27 16:23