Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barns journal via nätet - rutiner

Västra Götalandsregionen skjuter upp anslutningen av barns journal via nätet en månad till 1 november 2019. Trots bred information och möjlighet till framförhållning har förvaltningarna ej i tid vidtagit de åtgärder som krävs för barn med skyddsbehov. Därför har projektägaren beslutat att flytta fram införandet en månad.

  • Information visas från och med 1 november 2019 från journalsystemen Melior och AsynjaVisph (ingen retroaktiv visning).
  • Rutin för blockering och försegling startar den 2 september 2019.
  • När barnet fyller 13 år avslutas den automatiska tillgången för vårdnadshavare. Det går att bevilja tillgång till att läsa journal via nätet för både barn och vårdnadshavare när barnet är mellan 13 och 15 år.
  • När barnet fyller 16 år är det enbart barnet själv som har tillgång till att läsa sin journal.
  • Försegling och blockering gäller från det datum det begärs och tills vidare (det finns inget till och med datum).  När behovet inte längre kvarstår är det verksamheten som skickar in begäran om att avbryta försegling eller blockering.

Blockering innebär att vårdnadshavare inte får tillgång till att läsa i journal via nätet men kan göra övriga e-tjänster på 1177.se för sitt barn.

Försegling innebär att vårdnadshavare inte har tillgång till vare sig journal via nätet eller e-tjänsterna på 1177.se för sitt barn.

På denna sida hittar du mer information i form av blanketter, rutinbeskrivningar och beslut. Det finns även presentationsmaterial att ta del av som visar tillvägagångssätt.

Vid behov av brådskande blockering eller försegling

Ring VGR IT 010 – 47 37 100, knappval 5. Ange om det gäller
- blockering (enbart Journal via nätet) eller
- försegling (Journal via nätet samt hela kontot på 1177.se).
Denna telefontjänst är öppen dygnet runt, året runt.
Identifiera dig med namn, VGR-ID, e-postadress, telefonnummer samt ansvarig chef.
Läs mer i rutinbeskrivningen under Blockering eller Försegling i det dokument som heter "Rutin för vårdnadshavares och barns utökade/begränsade åtkomst".

Senast uppdaterad: 2019-09-30 15:19