Kommunikation

Informationstext i kallelser

Kallelser till patienter är en kanal som varje förvaltning eller verksamhet själv kan välja att använda för att informera om journal via nätet. Väljer ni att göra det rekomenderas denna formulering:
Du kan nu läsa delar av din journal från Västra Götalandsregionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Gå in på www.1177.se.


Senast uppdaterad: 2018-07-23 14:23