Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt Journal via nätet/NPÖ del 2

Journalinformation från hälso-och sjukvårdsbesök i Västra Götaland görs tillgänglig för invånarna via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet är att man ska kunna ta del av information från samtliga offentliga hälso-och sjukvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen.

Anslutningen av informationen sker etappvis beroende på systemets tekniska färdighet. Det innebär att informationen från olika vårdverksamheteter och system ansluts successivt.

Projektet avser ansluta information från Melior sjukhusens journalsystem, Obstetrix mödrahälsovårdens journalsystem och AsynjaVisph Närhälsans journalsystem samt provsvar, vaccinationer och läkemedel.

Ann Söderström
Hälso- sjukvårdsdirektör

Projektägare
Ann Stokland Hagberg
Ordförande styrgrupp OÄ-V Huvudprocess Vård

Styrgrupp, programstyrgrupp Huvudprocess vård
Ann Stokland Hagberg, ordförande
AnnSofie Ardfeldt, VGR IT
Benny Johansson, representant verksamhet och IT, Närhälsan
Boel Mörck, representant verksamhet och medicinskt sakkunnig, SU
Camilla Augustin, OL-IT Huvudprocess Vård VGR IT
Christer Printz, representant verksamhet och medicinskt sakkunnig, Skaraborgs sjukhus
Ingela Jägerstedt-Larsson, OL-V Huvudprocess vård
Fredrik Rubinstein OL-IT Huvudprocess Vård, VGR IT
Iris Eriksson, OSS-V Huvudprocess Vård
Margareta Johnsson, representant verksamhet, Södra Älvsborgs sjukhus
Pelle Hådding, representant verksamhet, Habilitering och Hälsa
Monica Lebedev, OL-IT Huvudprocess vård
Majvor Martinsson, representant verksamhet NU

Beredningsgrupp
Ingela Jägerstedt-Larsson
Patrik Mattsson, enhetschef Vårdens digitalisering
Christina Fagerberg, huvudprojektledare
Panos Plikas, IT projektledare
Per Wiger, chefläkare, Alingsås lasarett
Iris Eriksson, OSS-V Huvudprocess vård
Vakant,  OSS-IT Journalen/NPÖ
Magnus Söderbergh, chefläkare NU-sjukvården
Monica Radeberg, chefläkare Närhälsan
Lena Bernhardsson, OSS-V Huvudprocess vård
Elisabeth Wehlander, Projektsamordnare verksamhet

Projektgrupp
Christina Fagerberg
Panos Plikas
Elisabeth Wehlander 
Lena Bernhardsson
Ann Sjöqvist

Arbetsgrupp verksamhet – kommunikation
Lena Bernhardsson, OSS-V Huvudprocess vård Journalen/NPÖ, Melior
Elisabeth Wehlander, Projektsamordnare arbetsgrupp
Marita Almqvist, OSS-V Huvudprocess Vård, AsynjaVisph
Ulrica Olsson, OSS-V, Huvudprocess Vård, Obstetrix
Anette Bertilsson, OSS-V Journalia
Catharina Jernfröjd, OSS-V Ordination förskrivning

 

Arbetsgrupp IT
Panos Plikas, IT-projektledare
Axel Björk, ICC Arkitekt, Lösningsarkitet Infrastruktur & Applikation
Dzenan Cisija, ICC Arkitekt, Lösningsarkitet Infrastruktur & Applikation
Per Andersson, OSS-IT Asynja Visph
Rolf Holgersson, OSS-IT Asynja Visph
Kjell-Åke Johansson, OSS-IT Journalia
Jörgen Andersson, OSS-IT Melior
Marielle Dellqvist, OS-IT Melior
Stefan Jernfröjd, OSS-IT Obstetrix
Andre Ranehag, OS-IT Obstetrix
Mikael Svensson, OS-IT Obstetrix

Adjungerade
Anette Åquist Falkenrot, medicinskt sakkunnig, talesperson mot media
Anders Falkeby, Jurist
Mats Lööf, medicinskt sakkunnig, informatik
Lill Valestrand, sakkunnig säkerhet-informationssäkerhet
Irene Johansson, OL-V Ordination förskrivning
Jan Kallenberg, redaktör 1177
Ulrika Johansson, webbredaktör 1177.se

Referensgrupper
Patientmedverkan
Facklig grupp
Chefsläkargruppen
Medicinska sektorsråd

Inera

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera leds av en politisk styrelse. Styrelsen består av två politiker från respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från den styrande majoriteten och en från oppositionen. 

Inera

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22