Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomHIT Flykting

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har givit Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (DART) i samarbete med koncernstab kommunikation och externa relationer vid Koncernkontoret i uppdrag att ta fram stöd för kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Arbetet genomförs som ett projekt 2016-2019 och heter KomHIT Flykting.

SKL uppmärksammar vårt arbete

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, uppmärksammar arbetet med att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård för patienter som inte pratar svenska. I SKLs program Agenda för integration intervjuas Lorna Bartram från projektet KomHIT Flykting som drivs på Dart vid Sahlgrenska universitets sjukhuset.

 

Vårt uppdrag och arbete

Idag flyr människor till Sverige. I mötet med det svenska samhället uppstår svårigheter kopplade till språk och kultur. Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar.

Hälso- och sjukvården samt tandvården står inför särskilda utmaningar. Vården ska vara säker, av hög kvalitet och upplevas som god. Den som ger vården ska kunna utföra sitt arbete och patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Båda parter har rätt att ställa frågor och ge svar, uttrycka önskemål och behov samt förstå talad och skriftlig information. För att lyckas med allt detta krävs att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt information och kommunikation. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren

Kommunikationsmaterial

På projektets webbsida finns samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.

Kom HIT Flykting kommunikationsstöd

Informationsmaterial som kan användas på personalträffar, APT och liknande:

Kommunikationsstöd för människor på flykt

KomHIT Flykting (kortversion) from Västra Götalandsregionen on Vimeo.</

Senast uppdaterad: 2017-04-03 15:29