Chefer i Västra Götalandsregionen får upp ögonen för bildstöd

Nu sprids information till chefer om möjligheten att underlätta för medarbetare och skapa större tillgänglighet och delaktighet för patienterna, med hjälp av översatta bildstöd. Redan nu har chefer hört av sig till projektansvariga och är intresserade.

Nu sprids information till chefer om möjligheten att underlätta för medarbetare och skapa större tillgänglighet och delaktighet för patienterna, med hjälp av översatta bildstöd. Redan nu har chefer hört av sig till projektansvariga och är intresserade.

Ett bra bemötande och en god kontakt mellan vårdpersonal och patienter är avgörande, både för patientens upplevelse och i förlängningen för patientens hälsa.

Att chefer har kunskap om de verktyg som finns att tillgå och ser vinsterna med att utbilda personal kan i förlängningen göra stor skillnad för vårdkvaliteten. Just nu erbjuder KomHIT Flykting gratis utbildning kring bildstöd för vårdverksamheter. Kontakta Josefin Hansson, josefin.b.hansson@vgregion.se för att diskutera behoven i just din verksamhet.

Läs informationen till chefer på VGRs intranät: http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/Chefsplatsen/Nyheter1/i-linjen/Gratis-hjalp-med-spraket-till-din-verksamhet/