KomHIT Flykting medverkar på seminariedag om E-hälsa

Den 5 oktober kl. 9.00-16.15 håller DART en seminariedag på Östra sjukhuset i Göteborg med E-hälsa i fokus. Hur kan ny teknik användas för att förbättra för både personal och patienter?

På regeringens hemsida går att läsa: "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

Den webbresurs som KomHIT Flykting just nu bygger upp i projektet är ett exempel på hur detta kan göras. Här finns alla kommunikationsstöd lättillgängliga för vem som helst att använda. På dagen om E-hälsa ska personer ur projektet visa hur vårdpersonal enkelt kan utnyttja dessa möjligheter.

Läs mer och anmäl dig här

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17