KomHIT Flykting på besök i Malmö

I veckan besökte medarbetare från KomHIT Flykting personal från infektionsmottagning och infektionsavdelningar i Malmö. Personalen fick grundläggande kunskap om användning av bildstöd och tog sedan tillsammans fram underlag för mer användbart material, speciellt anpassat för infektionsvård, bl.a. bildstöd som kan användas i samband med isolering för att hindra spridning av smittsamma infektioner och vid provtagning vid misstanke om förekomst av multiresistenta bakterier.

Även verksamheter utanför Västra götalandsregionen deltar alltså i projektet och bidrar med sin kunskap och sitt driv till att skapa en bred materialbank på projektets webbplats.

Se material från deltagande verksamheter här


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17