Vårdknippa och passerkort - då fungerar jobbet lättare!

Ibland tar det stopp! Bara om du har ditt passerkort kommer du igenom dörren. På samma sätt har du säkert upplevt hur kommunikationen med en patient ibland helt kollapsar.

Lika givet som att du bär med dig dina nycklar eller ditt kort kan du också ha din vårdknippa med dig. Då kan du kommunicera om de enklaste vårdrelaterade frågorna på de tio vanligaste asylspråken. Knippan är tillverkad och översatt av projektet KomHIT Flykting.

Läs mer och ladda ner knippan här: http://kom-hit.se/flykting/verksamheter-och-bildstod/omvardnad/

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17