Åsa hjälper patienter som hamnat mellan stolarna i vårdkedjan

Åsa hjälper patienterna på SÄS som hamnat snett i vårdkedjan.

Som omsorgskoordinator på Södra Älvsborgs sjukhus arbetar Åsa Falchenberg och hennes kollegor med på akutmottagningen. Arbetet minskar antalet återbesök, skapar trygga hemgångar och minskar antalet inskrivningar i väntan på vårdplanering.

Vad är ditt uppdrag som omsorgskoordinator?

Jag och mina kollegor fångar upp patienter som hamnat mellan stolarna i vårdkedjan. Det vill säga patienter som inte har en ortopedisk, kirurgisk eller medicinsk problematik som kräver sjukhusvård.

Vilka patienter rör det sig om?

Patienterna kan delas upp i två grupper. Den ena gruppen är sköra äldre som har ett förnyat eller ökat omsorgsbehov. Den andra är mångbesökare. De är i varierande åldrar och har återkommande oplanerade besök på akutmottagningen.

Vad är det ni gör rent konkret?

Läkare och vårdpersonal kontaktar mig eller mina kollegor om de får minsta lilla signal om att patienten inte kommer att klara sig i hemmet. Vi samtalar med patienten, ringer upp anhöriga, granskar journalen och tar kontakt med medarbetare från kommun och primärvård för att tillsammans reda ut behovet. Ofta handlar det om att patienterna behöver insatser från flera samverkansparter. Om inte de kan möta upp patientens akuta behov får patienten stanna på sjukhuset. Ingen skickas hem till en otrygg tillvaro.

Vilka resultat har ni fått?

Sedan starten har jag och mina kollegor träffat cirka 350 patienter. Av dessa har 100 kunnat återvända hem utan att bli inskrivna i väntan på vårdplanering, 130 har fått hjälp som underlättar i deras vardag och 60 skrivits in i slutenvården. Resterande har fått ett trevligt samtal och information om vart de kan vända sig om behov uppstår. Under 2016 träffade vi 15 mångbesökare. Sammanlagt hade de 150 oplanerade besök. Sex månader efter att de fick träffa en omsorgskoordinator hade antalet besök minskat till 60 oplanerade besök.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 12:41