Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digital teknik hjälper patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

IBD-teamet på SÄS först ut i Sverige att testa ny digital teknik.

Västra Götalandsregionen var första regionen i Sverige att introducera självtest via appar för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Patienter på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) med IBD kan ta prover och direkt rapportera till sjukhuset hemifrån.

Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) behöver inom en snar framtid förmodligen inte besöka sjukhuset för prover i lika hög utsträckning längre. På SÄS mag- och tarmmottagning har man inom ramen för ett stort Västra Götalandsregionen-projekt börjat använda det digitala systemet IBD Home för hemmonitorering av de inflammatoriska tarmsjukdomarna, ulcerös, kolit och Crohns sjukdom. Det kommer att leda till ökad medverkan i vården och förhoppningsvis färre sjukhusbesök för patienterna.

"Patienterna slipper ta sig till sjukhuset"

Nu kan patienterna själva utföra både mätning och skattning av symtom med hjälp av en speciell utrustning och ett frågeformulär. Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer.

– Med hjälp av digital teknik i hemmet kan vi enkelt mäta hur patienterna svarar på behandling och i vissa fall slipper de komma till sjukhuset. Patienten känner också en större trygghet när de direkt får resultatet på avföringsprovet, säger överläkare Hans Strid på SÄS mag- och tarmmottagning.

För att optimera läkemedelsbehandlingen behöver man ha snabb information om graden av inflammation i tarmen och patientens symptom.  Det kan man få genom att patient från hemmet eller annan plats mäter en inflammationsmarkör i avföringen och skattar sina symtom och sin livskvalitet. Resultatet visas i appen och skickas av patienten till vårdgivaren som får fram uppgifterna direkt och använder mätvärdena som en del av det medicinska beslutsunderlaget.

Ökad delaktighet för patienterna

Vårdpersonal får därmed snabbare information om hur patienten mår. Det gör det även möjligt att följa patienten oftare och på ett effektivare sätt utvärdera hur de läkemedel vi använder oss av fungerar eller inte. Via den digitala tekniken upptäcks försämringar i patientens tillstånd tidigare och dosändringar och byte av läkemedel kan göras i tidigt skede för att behandla ett skov och på sikt även undvika skov. En viktig del är att patienten får tillgång till informationen och kan lära sig mer om sin sjukdom och hur hen ibland på egen hand kan hantera sin sjukdom.

– Jag ser stora möjligheter att utveckla nya tjänster där distansövervakning och uppföljning av patienten också sker tillsammans med patienten. Det bidrar till trygghet och kan ge både nöjdare och friskare patienter, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör på SÄS.

Patienterna ser många fördelar med ett mer digitaliserat arbetssätt

Förutom en större trygghet och en ökad självständighet ser patienterna många förbättringsområden. De kommer själva med egna idéer om hur vi kan förenkla vården med hjälp av digital teknik i form av appar och andra verktyg.

– Patienterna kommer med förslag på förbättringar, alltifrån att boka tider, till att förnya recept och påminnelser att ta sina mediciner. De har även förslag på hur man kan mäta andra variabler exempelvis, puls, blodtryck och andra blodprover, berättar Marie Andersson, sjuksköterska på SÄS mag- och tarmmottagning.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 12:41