Läkare på besök i Majorna-Linné

Närsjukvårdsteamet från Mölndals sjukhus gör hembesök i området Majorna-Linné.

Det mobila teamet från Mölndals sjukhus, som bemannas av en läkare och två sjuksköterskor besöker vårdtagare i deras hem i stadsdelen Majorna-Linné. De ger den vård som krävs samt bedömer hur patienterna klarar sig i sin egen miljö.

Många som skrivs ut från slutenvård kan snabbt försämras när de kommer hem, eftersom kontakten mellan sjukhusen, primärvården och den kommunala omsorgen inte alltid fungerar optimalt.
– Där hoppas vi kunna fungera som en brygga. Istället för att uppsöka akuten när man blir orolig ska patienten kunna ringa till oss, säger projektledaren Anna Hyltner.

Täpper till luckan i vårdkedjan

Det kan handla om äldre som vårdats på sjukhus och är i behov av uppföljande medicinsk vård när de kommer hem. Eller patienter som återkommer till akuten om och om igen för att de inte har fått den hjälp de behöver samt att de inte känner sig trygg i sin bostad. Det mobila teamet, som har haft sin projektverksamhet sedan över ett år tillbaka täpper till luckan som kan uppstå i vårdkedjan.
– Vi vill vara en länk mellan sjukvården, primärvården och den kommunala omsorgen, säger Anna Hyltner.

Läs även: Därför är vårdmötet viktigare än Google

"Hoppas idén ska sprida sig"

Målet med projekten är att stötta primärvården, öka kompetensen runt de äldre i stadsdelen, minska trycket på akutmottagningarna och minska antalet vårddygn på sjukhusen.
– Vi hoppas förstås att idén ska sprida sig och att vi ska kunna strata mobila
team i alla stadsdelar, säger Anna Hyltner.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 12:41