Hälsocoach online

Sidan är flyttad

Sidan är flyttad till www.vgregion.se/vardskiftet

Gå direkt till information om Hälsocoach online

Se filmen (2 min.)

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten för att förbättra levnadsvanor. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol. Hälsocoach online erbjuds till alla invånare i Västra Götaland.

Nedan finns mer information, styrande dokument samt tips på hur ni kan erbjuda era patienter tjänsten, som är kostnadsfri.

Hälsocoach online

startade som ett innovationsprojekt av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan och är nu en del av VGR:s omställningsprojekt "Digitala vårdformer och tjänster".

Hälsocoach online passar de patienter, från 16 år, som har:

  • Motivation till förändring
  • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
  • Stabilt hälsotillstånd

Tjänsten är ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag och innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid, det vill säga att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende.

Patienten väljer själv tid och bokar via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Videosamtalet sker via appen Närhälsan Online.

Hälsocoacherna arbetar utifrån en gemensam arbetsmetod med fokus på beteendeförändring och utgår från vårdens riktlinjer. Coachningen pågår vanligtvis 2-4 månader, vid 5-6 tillfällen.

I den utvärdering som gjordes bland de 100 första klienterna framkommer att nästintill samtliga har uppfyllt sina mål avseende livsstilsförändring i hög utsträckning och upplever sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod.

Hälsocoach online är en del av VGR:s omställningsprojekt "Digitala vårdformer och tjänster" och drivs av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan.

Kontakt SÄS

Anna Cavrak, hälsokoordinator och processledare
anna.cavrak@vgregion.se
070-082 52 07

Kontakt Närhälsan

Paula Olofsson, vårdcentralschef
paula.olofsson.lindberg@vgregion.se
070-082 59 26

Carolina Svensson, enhetschef
carolina.svensson@vgregion.se
073-033 17 60

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:02