Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Foto: Fotograf Thomas Harrysson AB

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i utvecklingsarbete. Detta kan ske i form av förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Enheten arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Detta leder till givande samarbeten och projekt. Vi bidrar till arbetet med dagliga, ständiga förbättringar och medverkar också till att stimulera och accelerera lärandet i organisationen. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienternas behov och resurser.

Dessa förändringar innebär att vi behöver lämna stuprörstänkande och enkla lösningar. Det här gör vi tillsammans med patienter och vårdens olika professioner i samarbete med olika externa aktörer.

Facilitering

Syftet med facilitering är att inspirera och handleda en grupp som behöver input för att komma vidare i sin förbättringsprocess.

Faciliteringen kan ske genom olika aktiviteter. Facilitering kan innebära att:

  • Förbättra processer
  • Planera förändringar

Metoder som enheten använder är till exempel MeetingSphere, styrkebaserat lärande eller framtidscafé.

Implementeringsstöd

Syftet med implementering är att bidra till att genomföra regionuppdrag, handlingsplaner, vårdprogram och medicinska riktlinjer.

Förbättringsprogram

Vi erbjuder stöd och handledning i upplägg och genomförande av förbättringsprogram.

Lars Rex

Enhetschef kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
Telefonnummer

Lars Rex, enhetschef
lars.rex@vgregion.se

Sverker Andersson, regionutvecklare
sverker.andersson@vgregion.se

Cecilia Berg Backström, projektsamordnare
cecilia.berg.backstrom@vgregion.se

Mikael Bengtsson, regionutvecklare
mikael.bengtsson@vgregion.se

Jeanette Bäfverfeldt, regionutvecklare
jeanette.bafverfeldt@vgregion.se

Sylvia Määttä, strateg
sylvia.maatta@vgregion.se

Helena Ogink, regionutvecklare
helena.ogink@vgregion.se

Agneta Patriksson, regionutvecklare
agneta.patriksson@vgregion.se

Fredrik Sandberg, regionutvecklare

fredrik.sandberg@vgregion.se

Susanne Tedsjö, regionutvecklare
susanne.tedsjo@vgregion.se

Peder Welin, regionutvecklare
peder.welin@vgregion.se

Kunskapscentrum för jämlik vård

Kristin Eliasson, teamledare
kristin.eliasson@vgregion.se

Tina Andersson, regionutvecklare
tina.andersson@vgregion.se

Åsa Davidsson, regionutvecklare
asa.davidsson@vgregion.se

Pia Nordström, regionutvecklare
pia.nordstrom@vgregion.se

Anke Samulowitz, regionutvecklare
anke.samulowitz@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-27 09:49