Frågor och svar

Hur ansluter man sig?

Kontakta din systemleverantör Medrave och tala om att du vill ha PrimärvårdsKvalitet installerat på din vårdenhet. De lägger då till modulen som blir synlig under fliken Rapporter i Medrave.

Hur kommer man igång?

Börja med att gå igenom introduktionswebben för att få kunskap om vad PrimärvårdsKvalitet är och hur det fungerar. Genom instruktionsfilmerna lär du dig hur modulen är uppbyggd och hur man navigerar för att få fram detaljerad information om hur verksamheten ligger till i olika frågor.

Vad kostar PrimärvårdsKvalitet?

Att ansluta sig till PrimärvårdsKvalitetsmodulen i Medrave är kostnadsfritt. 

Vilka står bakom?

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt projekt som drivs av en tvärprofessionell arbetsgrupp tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. I landet pågår flera initiativ för att införa PrimärvårdsKvalitet på vårdcentraler och rehabenheter. Västra Götalandsregionen har tagit fram introduktionswebben i syfte att underlätta anslutningen till PrimärvårdsKvalitet.

Hur gör jag om min vårdenhet inte har Medrave?

Det går att ansluta sig till den nationella databasen för PrimärvårdsKvalitet utan att ha systemet Medrave. I dagsläget finns det dessvärre ingen återkoppling därifrån vilket betyder att du är med och delar data på aggregerad nivå men eftersom den inte skickar mätvärden tillbaka, kan man inte använda den som ett stöd i sitt förbättringsarbete.

Under senhösten 2018 kommer privata vårdgivare att få tillgång till samma journalsystem som finns inom Närhälsan, Asynja Visph. I det erbjudandet ingår då också Medrave. 

Senast uppdaterad: 2019-03-27 13:21