Nyttiga länkar

Metodstöd och inspiration

  • Ett grundläggande diskussions- och arbetsunderlag för ledningsgrupper i hälso- och sjukvården.
  • Genombrott.nu Är ett digitalt stöd för förbättringsarbete inom vården, det stödjer och inspirerar. Det är gratis för alla som vill jobba med förbättringsarbete inom vården.
På Kvalitetsregistercentrum Stockholm-Gotland hemsida finns stöd och tips på hur man på olika sätt kan förbättra vården tillsammans med patienterna, något som man ibland glömmer bort i förbättringsarbetet
  • Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor, ett verktyg som guidar din verksamhet igenom hela den processen steg för steg.

Verksamhetsutveckling

  • Qulturum, Region Jönköpings län, är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här finner du stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system.
  • Information och mallar om PGSA-hjulet, att använda i systematiskt förbättringsarbete för att se om förändringsidéerna leder till förbättringar.

Statens kommuner och landsting

På SKL´s sida hittar du information om PrimärvårdsKvalitet, andra frågor och svar och en sammanfattning av alla kvalitetsindikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-27 13:21