PrimärvårdsKvalitet

Primärvårdskvalitet är ett nationellt projekt och system för kvalitetsdata i primärvården.

Kvalitetsindikatorer är tillgängliga via en teknisk lösning för kvalitetsdata i primärvården. Du kan jämföra nationellt, regionalt och mot andra vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. Indikatorerna är i första hand kliniska och beskriver de vanligaste kroniska sjukdomarna samt infektionssjukdomar.

Huvudsyftet är att primärvårdens läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper enkelt ska kunna följa upp och successivt vidareutveckla sitt arbete.

Studiematerial

För att komma igång med självstudien så använder du först följande länk
Självstudiematerial

Dokumentet innehåller fakta och information om Primärvårdskvalitet samt vägledning i vilken ordning du bör använda materialet.

Instruktionsfilmer

Vi har tagit fram tre instruktionsfilmer så att du och din vårdcentral eller rehabmottagning ska kunna komma igång och använda den tekniska lösningen samt lära sig vilka nyttor som kommer med Primärvårdskvalitet.

Kom igång med Primärvårdskvalitet

 

Lär dig navigera med Primärvårdskvalitet

 

Förstå indikatorspecifikationen i Primärvårdvårdskvalitet

Senast uppdaterad: 2019-02-21 16:02