Brukarrådet

Brukarrådet för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd mellan representanter från organisationer för funktionshindrade, politiker från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och tjänstemän från Västra Götalandsregionen (VGR).

Syftet med brukarrådet är att öka Västra Götalandsregionens kunskap om funktionshindrades situation och genom samråd öka förståelsen för vad regionen kan förbättra inom området hälso- och sjukvård.

Syftet är också att stärka egenmakten hos personer med funktionshinder, genom att de blir lyssnade på, får möjlighet att påverka och vara delaktiga.

Uppdragshandling

Deltagare i HSS Brukarråd

Agne Fröjd

agne.frojd@gmail.com

Annelie Strömberg

annelie.stromberg@yahoo.se

Britt Arthursson

britt@srfskaraborg.r.se

Dennis Bokedal, Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland nordost

astma-allergi.gbg@telia.com

Elaine Johansson

elaine.w.johansson@telia.com

Kent Olaisson

kent.olaisson@telia.com

Kerstin Söderberg

kerstin.soderberg@hjarnkraft.se

Lisbet Karlsdotter, Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

urg@telia.com

Mathias Ahlquist

ombudsman@usvast.se

Mohammed Jaber

mohammed.jaber@dhr.se

Sara Svensson

sara@nsphig.se

Tobias Engström

tobias.vgdl@gmail.com

Mötesdatum 2019

28 mars

8 maj

19 september

5 december

Senast uppdaterad: 2019-04-15 11:25