Personcentrerat arbetssätt

Fotograf: Anders Bryngel, fotografi

I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av vård. Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en överenskommelse som vägleder samarbetet.

Utgångspunkten inom PCA är att patienten och hälso- och sjukvården är två parter som bildar ett slags partnerskap med delat ansvar och befogenheter. Patienten är expert på sig själv som person och sin livssituation medan vårdpersonalen är experter på själva sjukdomen. Om dessa kompetenser sammanförs, dokumenteras och följs upp, kan resultatet bli nöjdare, tryggare och mer jämlika patienter samt en effektivare vård.

Personcentrerat arbetssätt - en presentation

Bakgrund

Den nya patientlagen (2014:821) ställer höga krav på tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet i vården. Patientdriven vård är ett uppdrag i Förändringsagendan och ökad personcentrering är ett sätt att förverkliga detta. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har 2015 gett i uppdrag till hälso- och sjukvården att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i alla sina verksamheter. Avdelning Systemutveckling och strategi ansvarar tillsammans med lokala förändringsledare för igångsättning av arbetet, medan respektive förvaltning ansvarar för det långsiktiga arbetet och en utökning av antalet enheter som arbetar enligt PCA.

Rapport om personcentrerat arbetssätt

Utvecklingsmodell

Aktuellt om PCA

Instagram

Följ oss gärna på Instagram!

Alingsås lasarett
Eva-Lena Johansson
eva-lena.el.johansson@vgregion.se
(fr.o.m. september 2018)

Angereds närsjukhus
Eva-Lena Pommer
eva-lena.pommer@vgregion.se
Lena Johansson
lena.ann.johansson@vgregion.se

Habilitering och hälsa
Emma Smedman
emma.smedman@vgregion.se

Kungälvs sjukhus
Katrin Modig Pallin
katrin.modig-pallin@vgregion.se

NU-sjukvården
Charlotte Almkvist Hall
charlotte.almkvist.hall@vgregion.se

Närhälsan
Annette Olofsson
annette.rk.olosson@vgregion.se
Sofia Wedham
sofia.wedham@vgregion.se
Marie Steffenburg Wennberg
marie.steffenburg_wennberg@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ingela Wennman
ingela.wennman@vgregion.se
Monica Johansson
monica.rn.johansson@vgregion.se
Ingemar Blomqvist
ingemar.blomqvist@vgregion.se
Eva Angelini
eva.angelini@vgregion.se
Sofi Ericsson
sofi.ericsson@vgregion.se
Anki Delin Eriksson
anki.delin.eriksson@vgregion.se
Annika Odell
annika.odell@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus
Linda B Friman
linda.i.berghall@vgregion.se

Södra Älvsborgs sjukhus 
Maria Glemfelt
maria.glemfelt@vgregion.se

Susanne Tedsjö

Regional samordnare
Telefonnummer

Charlotte Almkvist Hall

Regional förändringsledare
Telefonnummer

Katrin Modig Pallin

Regional förändringsledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-18 08:23