Forskning, artiklar och media

Forskning och artiklar

GPCC vid Göteborgs Universitet

Beslut om PCA, Sveriges kommuner och landsting

VGR inför personcentrerat arbetssätt, GPCC - Centrum för personcentrerad vård

Informationsbroschyr från Vårdförbundet

Sanningar och myter om personcentrerat arbetssätt

SKL inför personcentrerad vård (Vårdfokus)

Personcentrerad vård - förändring som utmanar maktstrukturer (Läkartidningen)

Övrig media

Sveriges Radio P4 intervjuar PCA-teamet

Föreläsning med Bengt Kristensson Uggla

Föreläsning med Inger Ekman

Partnerskap - en film från GPCC

Ubuntu - en film om personcentrerad vård

Cleveland clinic - empathy video

En film om att leva med KOL

PCA på Instagram

Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:53